Informatie voor Bibliotheken

Bibliotheken in het hele land zijn enthousiast over de deelname aan Read2Me!

Waarom meedoen?

Deelname aan Read2Me! biedt een aantal mogelijkheden:

  • Concrete invulling geven aan de dienstverlening voor het voortgezet onderwijs.
  • Het met elkaar in contact brengen van vo-scholen binnen het werkgebied en zo de rol als spil in het netwerk profileren.
  • Het stimuleren van leesplezier en het werken aan leesbevordering.
  • Jongeren tonen wat de bibliotheek te bieden heeft.

Wat doet de bibliotheek?

  • Nagaan welke scholen geïnteresseerd zijn in deelname aan Read2Me!
  • In overleg met de school collectie boeken leveren op school.
  • Scholen ondersteunen bij het organiseren van de schoolwedstrijd.
  • De voorleeswedstrijd op lokaal niveau organiseren in februari.
  • Als contactpersoon functioneren je POI.

In het downloadcenter kun je alle benodigde materialen vinden. Als bibliotheek kun je een inlog aanvragen bij de contactpersoon van je POI.

Bezoek het downloadcenter

Je kunt informatie, tips en tricks uitwisselen met andere bibliotheken via de groep Read2Me! op www.biebtobieb.nl. Aanmelden is gratis voor deze website.