Informatie voor Bibliotheken

Bibliotheken in het hele land zijn enthousiast over deelname aan Read2Me!. Het zou fantastisch zijn als alle bibliotheken in Nederland mee zouden doen. Momenteel staat de teller op ruim 65 bibliotheken. Doet jouw bibliotheek nog niet mee? Meld je dan vandaag nog aan!

Waarom meedoen?

Deelname aan Read2Me! biedt een aantal kansen:

  • Als bibliotheek geef je hiermee concrete invulling aan de dienstverlening voor het voortgezet onderwijs;
  • Je brengt vo-scholen binnen het werkgebied met elkaar in contact en profileert jouw bibliotheek daarmee als spil in het netwerk;
  • Je stimuleert leesplezier van middelbare scholieren en werkt aan leesbevordering;
  • Je toont jongeren wat de bibliotheek te bieden heeft.

Wat wordt er van jouw bibliotheek verwacht?

  • Je onderzoekt welke scholen geïnteresseerd zijn in deelname aan Read2Me!;
  • In overleg met de school lever je een collectie boeken op school;
  • Je ondersteunt scholen bij het organiseren van de schoolwedstrijd;
  • Je organiseert de voorleeswedstrijd op lokaal niveau in februari;
  • Je fungeert als contactpersoon richting jouw POI.

In het downloadcenter kun je alle benodigde materialen vinden. Als bibliotheek kun je een inlog aanvragen bij de contactpersoon van jouw POI.

Bezoek het downloadcenter