Over Read2Me!

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. Met deze wedstrijd wil Stichting Lezen het lezen onder jongeren in het voortgezet onderwijs bevorderen.

Aantal scholen neemt ieder jaar toe
De voorleeswedstrijd is al jaren een groot succes. Sinds het ontstaan van Read2Me! vanuit een Brabantse pilot in schooljaar 2009-2010 is het aantal deelnemende scholen enorm toegenomen. Inmiddels doen er landelijk meer dan 1.181 klassen mee van ruim 165 middelbare scholen. Een fantastisch aantal!

Scholen zien Read2Me! als een waardevolle toevoeging aan hun curriculum. Uit de schoolevaluatie blijkt dat scholen de voorleeswedstrijd inhoudelijk goed vinden aansluiten bij de lespraktijk van het vak Nederlands.

Bibliotheken doe(n) mee!
Scholen kunnen deelnemen via hun lokale bibliotheek. Iedere bibliotheek in Nederland kan meedoen met Read2Me!. De wedstrijd biedt een uitgelezen kans om extra invulling te geven aan de samenwerking met middelbare scholen. Dus mocht je als bibliotheek nog niet deelnemen, grijp dan nu je kans!

Read2Me! heeft als doel:
• het leesplezier van leerlingen te vergroten door er een wedstrijdelement aan toe te voegen;
• het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur;
• het initiëren en versterken van structurele samenwerking tussen bibliotheken en middelbare scholen.

De wedstrijd wordt georganiseerd in vier rondes:
1.  Op school niveau (december/januari)
2.  Op lokaal niveau in het werkgebied van de bibliotheek met de vo-scholen (februari)
3.  Op provinciaal niveau met alle deelnemende bibliotheken (maart/april)
4.  Op landelijk niveau met (bijna) alle provincies (mei)

Cultuurhistorische Canon
De leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van jeugdboeken. We stimuleren om boeken uit de cultuurhistorische canon en de Jonge Jury te lezen, maar de leerling mag in de voorrondes uiteraard ook een ander boek kiezen. Voor de landelijke finale geldt wel de voorwaarde: het boek moet passen bij de vensters van de historische canon (kies een canonvenster en klik vervolgens op het tabblad ‘Boeken en films’ voor inspiratie of vraag de bibliotheek om tips).

Kunst van Lezen
Read2Me! wordt mogelijk gemaakt door het actieplan Kunst van Lezen, hét leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen. Kunst van Lezen richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. Kunst van Lezen bedient diverse leeftijdsgroepen. Voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één van de projecten waar Kunst van Lezen zich hard voor maakt.